Rubriker

En rubrik gör texten överskådlig. Genom att sätta rubriker ger du läsaren en överblick på vad texten handlar om.

Rubriken skall ge en kort sammanfattning av texten.

Genom att använda huvudrubriker och underrubriker upplyser man om hur styckena förhåller sig till varandra.

Ta gärna ett annat än brödtextens teckensnitt till rubrikerna. Det gör att de syns bättre. Arial är ett bra teckensnitt till rubriker. Rubriken kan man förstärka med ett större teckensnitt och fet stil. Det är viktigt att se skillnad på huvudrubrik och underrubrik.

Du behöver inte sätta punkt efter en rubrik. Det är oftast inte en fullständig mening. Du kan däremot använda frågetecken och utropstecken.

Ta hjälp av Words rubrikformat när du formaterar rubrikerna.

Bild