Tabbar i tabeller

Ställa in en tabb i tabell
Ett bra sätt att få ordning på uppställningen i ett dokument är att använda sig av tabellfunktionen.

Placera markören där du vill ha tabellen och väljTabell – Infoga tabell eller klicka på symbolen för Infoga tabell i verktygsfältet. Markera de antal rader du vill ha och tabellen kommer att infogas på dokumentytan.

Tabellen skapas från vänstermarginalen till höger-marginalen och vill du justera tabellytan drar du endast i t ex högermarginalen. Du kan sedan ta bort kanterna på tabellen och endast ha stödlinjer framme genom att markera hela tabellen (Klicka på krysset i övre vänstra hörnet och välj Kantlinjer och Fyllning, i dialogrutan tar du valet Kantlinjer – Inga.)

För att ställa in en tabb i tabellen markerar du den tabellkolumn där du vill ha en tabb och klickar på linjalen, du får nu en tabbinställning. För att sedan förflytta fram till tabben i kolumnen måste du använda crtl + tabb-tangenten.

BildBild