Förarbete informationsmaterial

Innan du sätter dig framför datorn och skall producera ditt informationsmaterial måste du ha tänkt igenom tre områden:

Tänk på läsaren som en speciell person. Den kan vara påhittad, men stämmer ändå överens med den målgrupp du skall vända dig till. Tänk dig ålder, kunskapsnivå inom området, social bakgrund, etnisk bakgrund. Ta fram allt om personen som kan påverka innehåll och utformning.

Innehållet och budskapet måste vara klart, om inte kan designen bli ineffektiv och obestämd. Det gäller att hitta rätt fokus.

Du måste också vet vad din utrustning klarar av att producera. Det är inte någon mening att använda funktioner som din skrivare inte klarar av att göra snyggt. Det kan vara bra att testa en liten del först innan man lägger ner för mycket jobb.

ÖgonReklambild

Vår reklamblad skall vända sig till Per och Ella som är ca 35 år. De bor i villa och har tre barn och jobbar heltid. De lägger ner mycket tid på jobbet och har en aktiv fritid. Barnens aktiviteter tar också mycket tid. De har en relativt hög inkomst. Vi vill även att mindre företag skall läsa den. Bladet skall ge en känsla av att vi städar snabbt och rent.

Vi vill erbjuda våra städtjänster till dem. Reklambladet skall ha en tydlig text, visa tydliga bilder. Skrivas ut i ca 300 exemplar. Bladet skall delas ut i villaområden.