Förkortningar

Man bör kanske försöka undvika att använda allt för mycket förkortningar i texter eftersom förkortningar är en hjälp för skribenten, men knappast för läsaren.

Om du ändå tycker att du måste använda förkortningar bör du använda ett blanksteg och inte en punkt. Skriv inte "bla” eller ”tex”.

Undantag är osv (och så vidare) och dvs (det vill säga) som skrivs utan blanktecken.

En förkortning får inte avstavas mellan två rader. Använd inte egna interna förkortningar som kan missförstås, som t ex "bf" för bankfack eller "Cst" för centralstationen. Internationella förkortningar som km, l, kg, USD, GBP och SEK skrivs alltid utan punkt.

Vid förkortningar av namn på företag och organisationer skiljer man på dem som går att uttala och dem som inte går att uttala. De som går att uttala skrivs oftast med stor begynnelsebokstav.

Bestämd form av initialförkortning skrivs med kolon före ändelsen: tv:n, vd:n. Efter siffra används också kolon: DC|10:an. Samma sak gäller vid genitivändelse till förkortningar som uttalas bokstav för bokstav: FN:s, USA:s, SKF:s.

Till förkortningar som uttalas som ord fogas genitivändelsen utan kolon: Natos, Sidas. När en förkortning ingår i sammansatt ord sätts däremot vanligen bindestreck mellan leden: IT-kommission, mc-polis, digital-tv-box. 

Undvik att använda förkortningar i löpande text.