Sifferuttryck

Några exempel på lämpliga avstavningar är:

Några olämpliga avstavningar: 
Det finns vissa ord som du aldrig ska avstava nämligen:

Du ska heller inte dela av ett för- och efternamn, så att namnet hamnar på två olika rader. För att namnen ska hålla samman använder du dig av ett fast mellanslag (ctrl + skift + mellanslagstangenten).