Typer av layout - Det asymmetriska

Detta är framförallt en dynamisk uppställning, man har högerställda eller vänsterställda rubriker och texter, samt diagonala former som skapar ett harmoniskt uttryck.

Blanda inte symmetrisk och asymmetrisk uppställning i samma dokument.

Din uppgift som textframställare är att skapa ett dokument som är lätt att läsa och ta till sig!

Assymmetrisk bild

 

 

 

 

 

 

 

 

När man ska använda symmetrisk eller asymmetrisk layout är svårt att säga. I vissa fall passar den ena bättre än den andra. Som vanligt gäller alltså att man måste pröva sig fram. Det viktigaste är att man tänker på att utforma texten så att den blir lätt att läsa.