Gör ett reklamblad

Gör ett reklamblad till något av följande förslag:

Presentera ditt nya företag, 
en ny vara, 
en nyöppnad restaurang.

Tänk på: Vem skall läsa, textinnehåll, rubriker, vilka bilder förstärker budskapet, layout, teckensnitt, färger?

Bild

Att utforma ett reklamblad innebär många timmars jobb.