Dokumentutformning

Hur skall ett lättläst dokument se ut?
Det handlar inte bara om vad du skriver utan också hur lättläst ditt dokument är. 

När du skriver skall arbetet ske rationellt och dokumentet skall gå snabbt att läsa. 

Här ger vi dig tips om hur du skriver tilltalande, lättlästa texter.

Vi kommer att behandla 

Bild

Det är viktigt att dina dokument är lätt att
läsa. Tröttnar läsaren, så är all den tid du
lagt ner på innehållet förgäves.