Öva på att infoga tabbar i tabeller

Övning 
Försök att skapa nedanstående tabell och använd dig av crtl + tabb för att förflytta insättningspunkten mellan de olika tabbstopparna i en cell. För att förflytta instättningspunkten mellan de olika cellerna använder du tabb-tangenten som vanligt.

Bild