Infoga tabell

Tabell 
Det finns flera sätt att skapa text i tabellformat, dels genom att ställa in tabbar på linjalen, men även att använda tabellfunktionen. Genom att använda den kan du göra mera avancerade tabeller. Varje ruta i en tabell kallas för en cell och det är mycket enklare att flytta sig mellan celler än att använda tabbtangenten.

Det finns dessutom färdig mallar som kan användas för att skapa olika utseenden på tabeller.

Du kan också i tabellen ställa in hur långt från kanten i en cell som du vill att texten ska hamna, det gör du genom att ställa in Indrag på Formatmenyn.

I Tabell-menyn finns det möjlighet att för ändra tabellen på olika sätt, bl a infoga eller ta bort kolumner och rader, sammanfoga celler eller dela celler.

Det finns stödlinjer till tabellen som du kan visa eller dölja beroende på hur du vill arbeta. Högerklickar du i tabellen får du fram tabellverktyget som kan vara till hjälp.

Bild

Man kan använda tabell till annat än att räkna!