Språkregler - Läs mera!

bildRätt och fel i språket 
Är du osäker på vilka skrivregler som gäller i dag? I så fall hittar du många råd och tips på nätet.

Ordbehandlingsprogrammet Word har också många hjälpfunktioner som du kan utnyttja för att skapa ett korrekt och språkligt riktigt dokument. Använd den inbyggda funktionen för stavning och grammatik, avstavning och synonymer.

Här hittar du mera tips om språket och dess skrivregler: www.sprakradet.se/servlet/GetDoc?meta_id=2093

Myndigheters skrivregler 
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/03/33/29/b0cc0c31.pdf