Identifieringsuppgifter-övning

Dra de olika id-uppgifterna på rätt ställe!