Gör din egen logotyp
Gör med hjälp av ClipArt och textrutor en logotyp till ditt företag eller en logotyp till dig själv.