Revisor


Fungerar inte ljudet? Ladda ner filen här...

Föreningens revisor bör hållas väl informerad om föreningens verksamhet. Revisorn ska inte bara kallas in inför årsmötet, utan även bjudas in till styrelsemöten och andra arrangemang. En revisors uppgift är att vara ett stöd för föreningen, inte kontrollant. Bland annat är uppgifterna:


* Rådgivning i såväl ekonomiska som andra administrativa frågor.

* Revision av såväl ekonomi som föreningens verksamhet.

Det är mycket viktigt att revisorn inte blir ett namn på ett papper, utan också är en aktiv person med lite praktiska kunskaper. Så länge föreningen inte har anställd personal kan revisorn vara lekman, men sedan krävs det minst en auktoriserad revisor, eftersom man då hanterar lite svårare frågor som lagstiftningar, skatteregler och dylikt.

En revisor ska tillämpa så kallad "god revisionssed". Vad detta är finns inte fastslaget, men revisionsbyråer har via sina branschorganisationer en praxis de följer. I övrigt handlar det om samvete, kunskap, erfarenhet, omdöme och noggrannhet. Tystnadsplikten är också en policy som tillhör revisionsseden.
När ett verksamhetsår är slut bör revisorerna följa bokslutsarbetet. Vid en revision bör revisorerna få tillgång till alla de handlingar de begär för att göra ett gott arbete.

När revisionen är klar bör revisorerna sätta sig ned tillsammans med styrelsen för att redogöra de synpunkter man har på det senaste verksamhetsåret. Därefter upprättas en revisionsberättelse som beskriver hur revisionen har gått till hur revisorerna bedömt att styrelsen skött sig. Detta brukar vanligen innebära att revisorerna föreslår att styrelsen får ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

Diskutera:

  1. Vad tycker ni bör ingå i begreppet "god revisorssed"?
  2. Vad bör ha hänt i föreningen för att ej bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
LÄNK: RN LÄNK: FAR LÄNK: SKYREV PDF: Revisionsberättelse Word: Revisionsberättelse Självtest Adobe Stäng ljudfil Starta ljudfil