Testa själv dina kunskaper
Detta är ett litet självtest som ger dig en viss uppfattning om ditt kunnande då det gäller:
Regelverk
1. Föreninglagen gäller?
a) Alla föreningar
b) Endast idiella föreningar
c) Endast ekonomiska föreningar
d) Endast politiska föreningar

2. Bokföringslagen gäller?
a) Alla föreningar
b) Endast idiella föreningar
c) Endast ekonomiska föreningar
d) Alla föreningar med tillgångar på minst 30 basbelopp

3. Föreningslagen heter egentligen?
a) Lagen om idiella föreningar
b) Lagen om ekonomiska föreningar
c) Lagen om politiska föreningar
d) Lagen om kooperativaorganisationer