Kommunen


Fungerar inte ljudet? Ladda ner filen här...

2003 fanns det Sverige 290 kommuner. Kommunerna är enligt lag skyldiga att ta ansvar för områden som socialtjänst, äldrevård, barnomsorg och skolor. De kan dessutom på eget initiativ ansvara för bostäder, energi och fritidsverksamhet. Kommunerna styrs av politiska församlingar, så kallat kommunfullmäktige. Dessutom finns andra politiska uppdrag som ledamot i kommunstyrelser, nämder och utskott.


Föreningen har god nytta av att veta hur den egna kommunen är organiserad för att få det stöd man behöver för sin verksamhet. Ofta är det Fritids-/kulturkontoret som har hand om de vanligaste stöden i form av tjänster och ekonomiska bidrag. Här kan många ärenden skötas direkt av en tjänsteman, eller av den nämnd som kontoret lyder under. Var inte rädd för att gå till ett annat kontor än just det som har hand om föreningslivet med föreningens frågor. Ibland kan man t o m lämna in en skrivelse till kommunstyrelsen för att se vad som händer. Om kommunstyrelsen då inte anser att den inte ska behandlas där, så delegerar de den vidare till andra nämnder.

Ett vanligt förfarande för de olika kontoren är följande:


Bidragsansökningar, eller andra ärenden, kan i och för sig skickas med post till kontoret, men för att "bättra på oddsen" har man stor glädje av att lämna in ärendet personligen till tjänstemannen. Genom att sätta sig ner och diskutera igenom ärendet med tjänstemannen kan nämligen eventuella frågetecken rätas ut. En bra relation med kommunens tjänstemän är alltid ett plus. Om man dessutom kan ha en god relation med någon av nämndens politiker skadar aldrig.

Uppgift:

Gå in på era kommuners hemsidor, eller försök på andra sätt ta reda på följande:

Hur ser organisationen i er kommun ut?
Vem har hand om de frågor som ni vill driva i er förening?

Starta ljudfil Stäng ljudfil