Kooperativa exempel

Konsumentkooperationen i Sverige startade sin verksamhet för över 150 år sedan. Idag finns det 63 konsumentföreningar som tillsammans har 2,8 miljoner medlemmar. De kooperativa organisationerna drivs vanligen som ekonomiska föreningar, vilket är en förening som liknar ett aktiebolag. Varje medlem betalar en insats och en årlig medlemsavgift.

Om de ekonomiska föreningen går med vinst kan den betala ut en utdelning till medlemmarna.

Fungerar inte ljudet? Ladda ner filen här...

Här några exempel på kooperativa organisationer:


OK i Sverige är en konsumentkooperativ rörelse och har totalt ca 1,6 miljoner medlemmar. Organisationen bildades 1926 under namnet Bilägarnas Inköpscentral (IC). 1999 bildades bolaget OKQ8 AB som OK Ekonomisk förening äger.
www.ok.se


KF (Kooperativa Förbundet)
Kooperativa förbundet bildades 1899. Tanken är i första hand att genom gemensamma inköp få bättre priser. Från starten fick bara medlemmar handla i KF:s butiker, men den lagen ändrades 1911.
www.kf.se
Swedish Meats
Swedish Meats är en ekonomisk förening och ägs av ca 27.000 svenska lantbrukare, som också är leverantörer av slaktdjur till föreningen.
Swedish Meats har medlemmar i hela Sverige och medlemsorganisationen är indelad i 26 regioner.
http://www.swedishmeats.com/
Lantmännen som kooperation
Svenska Lantmännen ek för, som inledde sin verksamhet den 1 januari 2001, är ytterligare ett steg i anpassningen till omvärlden. En utgångspunkt vid bildandet av Svenska Lantmännen ek för var att genom en offensiv satsning skapa ett företag med fortsatt stark konkurrenskraft. Utöver de direktanslutna tidigare föreningarna ingår även två organisationsmedlemmar (Kalmar Lantmän och Norrbottens Lantmän) samt cirka 24 lokalföreningar.
http://www.lantmannen.se/

Stäng ljudfil Spela ljudfil