Föreningslag


Fungerar inte ljudet? Ladda ner filen här...

Lagen om ekonomiska föreningar brukar lite felaktigt förkortas Föreningslagen. Denna förkortning är lite felaktig, då den antyder att den gäller alla föreningar. De ideella föreningarna omfattas dock inte av lagen - utan den gäller bara de ekonomiska föreningarna.

Anledningen till detta är att de ekonomiska föreningarna till konstruktionen är förenklade former av aktiebolag, vilka lyder under Aktiebolagslagen.

Eftersom de ekonomiska föreningarnas medlemmar har ekonomiska intressen i föreningen anses det därför nödvändigt med en lag som styr hur föreningen får arbeta. Här finns regler om den ekonomiska redovisningen och hur den ekonomiska föreningen ska administreras och organiseras.

De ideella föreningarna omfattas alltså inte av någon lag förutom de brottslagar som finns i övrigt. Detta gör att det inte finns några formella krav på administrativa rutiner för en ideell förening. Av praktiska skäl brukar man dock följa de rutiner som finns i föreningslagen.

Starta ljudfil Stäng ljudfil