Kassör


Fungerar inte ljudet? Ladda ner filen här...

En mycket viktig funktion i en styrelse är kassören. Styrelsen bör gemensamt ta fram en budget för verksamhetsåret som kassören regelbundet följer upp genom en rapport till styrelsen. Om man inte har anställd personal är det kassörens uppgift att föra bok på föreningens intäkter och utgifter. För att allt ska gå så smidigt som möjligt bör man ha en god ordning och bra rutiner.

Här intill finns exempel på hur kassörens pärmhylla kan se ut.

Bokföringens grunder

Starta ljudfil Stäng ljudfil