Fackliga organisationer

De fackliga organisationerna är till för att tillfredsställa medlemmarnas behov av regelverk och avtal. Organisationerna är i regel organiserade i riksorganisationer som gör centrala avtal med sin motpart och längst ner lokala fackklubbar som förhandlar om lokala avtal med de centrala som utgångspunkt. Det kan då t ex gälla avtal om löner och arbetsvillkor.

Fungerar inte ljudet? Ladda ner filen här...

Förhandlingarna förs mellan minst två parter. Om det t ex finns en löntagarpart som kräver bättre löner, så förs förhandlingen med arbetsgivarens förhandlingsorganisation.

Här är några exempel på fackliga organisationer:


LO (Landsorganisationen)
1898 bildades LO som en sammanslutning av fackföreningar i Sverige. I dag handlar det om 16 fackförbund. Exempel på fackförbund är Svenska kommunalarbetareförbundet, Handelsanställdas förbund och Industrifacket.
Hemsida: www.lo.seTCO (Tjänstemännens centralorganisation)
Tjänstemännens motsvarighet till LO är TCO. Denna organisation är 60 år. Lärarförbundet, Handelstjänstemannaförbundet och Journalistförbundet är exempel på organisationer knutna till TCO.
Hemsida: www.tco.se


SAC (Syndikalisterna)
Ett alternativ till LO och TCO. De har inga speciella branschorganisationer utan organiserar alla oavsett bakgrund och yrken.
Hemsida: www.sac.se


(Lantbrukarnas Riksförbund)
Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och näringslivsorganisation för alla som äger eller brukar jord och skog, och för deras gemensamma företag inom lantbrukskooperationen. LRF vill för sina 157 000 medlemmar skapa förutsättningar för uthålliga och konkurrenskraftiga företag, och till att utveckla livs- och företagsmiljöer på landsbygden.
Hemsida: www.lrf.se


b>Svenskt näringsliv är arbetsgivarnas paraplyorganisation. Deras 47 medlemmar är företagarföreningar som representerar 55 000 medlemsföretag. Bland företagarföreningarna kan nämnas Svensk Handel och Sveriges Byggindustrier.
Hemsida: www.svensktnaringsliv.se

Stäng ljudfil Spela ljudfil