Exempel 3: Försöksvotering

Om någon anser att omröstningen inte alls utföll som ordföranden vill klubba på kan de ropa - Votering. Ordförande svarar att votering är begärd och skall genomföras. Omröstningsproceduren kan då vara en så kallad försöksvotering med handuppräckning. Denna form bör inte genomföras vid personval.