Testa själv dina kunskaper
Detta är ett litet självtest som ger dig en viss uppfattning om ditt kunnande då det gäller:
Kooperativa organisationer
1. Vilka av följande organisationer är inte ekonomiska föreningar ?
a) KF
b) OK
c) SF
d) KRAV

2. För vilken typ av organisationer gäller föreningslagen?
a) Ekonomiska föreningar
b) Alla föreningar
c) Alla företag
d) Endast idéella föreningar

3. Hur många personer (fysiska el. juridiska) krävs det för att starta en ekonomisk förening?
a) 2
b) 3
c) 5
d) 10