Regelverk


Fungerar inte ljudet? Ladda ner filen här...

En idéell förening är inte formellt bunden till några lagar annat än de som gäller alla medborgare i övrigt. Föreningen skyddas också av föreningens stadgar, som reglerar hur föreningen ska styras och vilka krav och rättigheter som medlemmarna har.

En ekonomisk förening (till exempel kooperativ) är en förenklad företagsform. Den lyder därför under "Lagen om ekonomisk förening", eller förkortat "Föreningslagen" för att skydda den enskilda medlemmens ekonomiska intressen i föreningen.

Om en ideell förenings tillgångar överstiger 30 basbelopp lyder man också under bokföringslagen. Detta är en lag som reglerar hur bokföringsarbetet ska bedrivas.

Starta ljudfil Stäng ljudfil Adobe