Staten


Fungerar inte ljudet? Ladda ner filen här...


Staten kan omfatta allt mellan regering och riksdag till olika statliga myndigheter. Regeringen består av ett antal ministrar som ansvarar för olika departement med eget budgetansvar. Det är bra att känna till dessa departement, eftersom de ofta stimulerar viss typ av verksamhet genom ekonomiska bidrag.

Det kan också vara ett departement föreningen behöver lämna in en skrivelse till om man har större frågor som behöver stora insatser, till exempel större regionala åtgärder.

Hemsida:
http://www.regeringen.se eller www.riksdagen.se

De olika myndigheterna hittar du på:
http://www.regeringen.se/sb/d/107/a/18016

Starta ljudfil Stäng ljudfil