Exempel 1: Två förslag
Två förslag kan ställas mot varandra utan speciell ordning. Även om det bara finns ett förslag bör man ställa det förslaget mot avslag för att de som är emot förslaget också får en chans.