Ordförande


Fungerar inte ljudet? Ladda ner filen här...

En av de viktigaste personerna i en förening är ordföranden. En ordförande är inte bara föreningens ansikte utåt, utan även en ledare, arbetsfördelare och förebild. En bra ordförande är duktig på att delegera och inspirera sin styrelse och medlemmar.

En ordförandes kanske tydligaste uppgift är att regelbundet kalla till styrelsemöten och förbereda dessa. Det är här bra att ha en god framförhållning och gärna tillsammans med övriga styrelseledamöter ta fram en tidsplan för årets möten.

Om föreningen har anställd personal är föreningens ordförande en mycket viktig person. Arbetsgivarrollen är ett mycket stort ansvar som kräver kunskap om de lagar och avtal som gäller.

Diskutera:

  1. Vad innebär begreppet ”god ledare”?
  2. Kan ni komma på några andra roller som en ordförande bör ha?
Stäng ljudfil Starta ljudfil