Föreningstyper

Spela ljudfil Stäng ljudfil

Vi är de flesta av oss med i en förening, ibland utan att egentligen veta om det. När vi arbetar är vi med i en fackförening, när vi handlar vår mat, eller tankar vår bil, gör vi det i vår kooperativa förening.

I Burträsk startades Burträsk Väggrupp för att genom uppvaktningar och andra aktioner skapa en förståelse för det dåliga vägnätet. Tack vare denna förening har man fått komma på besök hos politiker och myndigheter för att föra fram sina krav om bättre vägar.

En förening handlar alltså inte bara om vår fritid, utan även om vårt liv och ekonomiska villkor.

Fungerar inte ljudet? Ladda ner filen här...

Våra ungdomar besöker Mikael Olofsson Renbergsvattnet som är väldigt aktiv i föreningar.

Uppgift

Gör en lista på era föreningsmedlemsskap och presentera för varandra.

Diskutera

  1. Finns det några skillnader/likheter i gruppens medlemskap?
  2. Hur aktiva är ni i respektive förening?
  3. Känns någon förening onödig?