Valberedning

Valberedaren är på många sätt en av föreningens absolut viktigaste person. Valberedaren ska vara föreningens garant för att föreningen utvecklas genom att ha god koll på medlemmarna och möjliga kandidater till styrelsen.

Fungerar inte ljudet? Ladda ner filen här...


Det är därför viktigt att bjuda in valberedningen till styrelsemöten och andra arrangemang där medlemmarna träffas.

Inför ett årsmöte bör valberedningen fråga de ledamöter man vill ha kvar om de står till förfogande ännu en period. Valberedningen bör också våga avstå från att fråga personer som man inte vill ha med. Man sitter inte på livstid i en styrelse, utan det är insatsen som avgör om man ska tillfrågas om en fortsättning. När valberedningen sedan ger årsmötesdeltagarna förslag på kandidater kan vem som helst föreslå andra än de som valberedningen föreslår.

Förutom förslag till styrelsekandidater används även valberedningen till att ta fram förslag på ersättningar till styrelseledamöter och annat som kräver lite förberedelsetid.

Det finns många varianter med "mandatstid", det vill säga den tid man sitter i styrelsen. För att underlätta brukar många föreningar använda ett växlingssystem, vilket innebär att man sitter minst två år. Genom växlingssystemet kan det innebära att valberedningen bara behöver föreslå kandidater till halva styrelsen varje årsmöte.

Diskutera:

  1. Hur många personer bör sitta i en valberedning?
  2. Finns det någon övre gräns för hur länge man kan sitta i en styrelse?
Adobe PDF: Valenkät Word: Valenkät Stäng ljudfil Starta ljudfil