Samhället


Fungerar inte ljudet? Ladda ner filen här...

Vad är samhället?


Egentligen är det vi tillsammans. Genom allmänna val tillsätter vi människor som tar ansvar för frågor som vi vill att vi ska hjälpas åt att lösa. Detta handlar då till exmepel om sjukvård, skola och omsorg om barn och gamla. Organisatoriskt delas ansvaret upp i kommuner, landsting och regering/riksdag.

I ansvaret ingår också att stimulera utvecklingen av demokratin. Detta gör man genom att ekonomiskt stödja föreningslivet på lokal, regional och riksnivå. Ett aktivt föreningsliv är en förutsättning för att samhället ska kunna utvecklas. För att kunna uppnå en förändring krävs det att föreningarna känner till hur man ska gå tillväga för att nå de som har ansvaret för de frågor man vill lösa.

Starta ljudfil Stäng ljudfil