Budget


Fungerar inte ljudet? Ladda ner filen här...

En budget är en gissning på hur mycket pengar som man tror ska komma in till föreningen och hur mycket som går ut. En enkel metod här är att titta på förra årets resultat.
Om föreningen förändras mycket över tiden är det dock en lite för enkel metod.

Om man i stället utgår ifrån den planerade verksamheten kanske man kommer närmare sanningen.

Det första man bör göra i budgetarbetet är att ta reda på det man faktiskt vet. Mycket av detta står i bokslutet från föregående år. Man bör t ex kunna utgå ifrån att medlemstalet är detsamma från föregående år. Planerar man en värvningsinsats kan man i och för sig räkna på ett högre mål, men i budgetarbetet bör de planerade intäkterna sättas lite lägre än den målsättning man har.

Kostnader i form av hyror, porton och andra administrativa kostander bör man också veta ganska mycket om genom att titta i bokslutet. På kostnadssidan bör man lägga på lite kostnader för att täcka eventuella inflationseffekter.

När man lagt in de intäkter och kostnader man vet ganska mycket om kan man börja räkna på vad nya satsningar kan kosta och vad de kan ge i intäkter. Om man räknar med att få in projektmedel lägger man in de som en intäkt, men man får då inte glömma att då också lägga in kostnaderna för det projektet.

En budget är en vägledning för styrelsen för vilka pengar de har att röra sig med. De kan förstås också ta beslut om kostnader som ej finns i budgeten. Styrelsen kan också göra en delegationsordning om hur mycket en enskild styrelseledamot (till exempel kassör), eller personal, kan ta egna beslut om både innanför och utanför budget.

En budget ska alltid visa en vinst. Bokslutet kan sedan på grund av olika oförutsedda händelser visa en förlust.

Här intill finns en enkel mall för budgetberäkningar

Uppgift:

Ladda ner kalkyl-mallen och sätt er in i den. Saknas några intäkter och kostnader?

PDF: budgetberäkningar Exel: budgetberäkningar Adobe Stäng ljudfil Starta ljudfil