Ansvarsfrihet

För att en styrelse ska kunna ersättas av en ny krävs det att den avgående styrelsen får ansvarsfrihet av årsmötet. Detta innebär att den avgående styrelsen får godkänt för sitt arbete. En styrelse avgår alltid vid ett årsmöte, även om de sedan återväljs.

Om en styrelse inte får ansvarsfrihet kan årsmötet besluta om någon åtgärd, t o m åtal, för att få styrelsen till att rätta till någon felaktighet. De kan då under en fastställd tidsperiod då inte avgå förrän felaktigheterna är åtgärdade.