Exempel 2: Tre förslag

Vid tre förslag sorterar man förslagen till de som liknar varandra och eventuell tidsordning. Tidsordningen tas först, det vill säga beslutet om att frågan ska avgöras nu, eller senare. Om beslutet blir att avgöra frågan senare faller direkt alla andra förslag. Detsamma gäller ett yrkande om avslag.