Sluten omröstning

Vid personval bör en votering (omröstning) göras genom en sluten omröstning. Detta går till så att mötesdeltagarna skriver ett namn på en lapp. Lapparna lämnas till rösträknarna för att räknas och redovisas.