Testa själv dina kunskaper
Detta är ett litet självtest som ger dig en viss uppfattning om ditt kunnande då det gäller:
Revisor
1. Vad innebär begreppet auktoriserad revisor?
a) Utbildad
b) Utbildad och yrkesverksam
c) Godkänd av föreningen
d) Pålitlig person

2. Vad betyder reservation
a) Ej delaktig
b) Omröstning
c) Bordsläggning
d) Återremiss


3. Vad Innebär strck i debatten?
a) Omröstning
b) Slut på diskussionerna
c) Bordläggning
d) Reservation