Verksamhetsår

När man driver en förening pratar man om ett verksamhetsår. Beroende på vad man skrivit i stadgarna kan verksamhetsåret följa kalenderår (Jan-dec), eller vara ett "brutet verksamhetsår" (till exempel juli-juni). Under verksamhetsåret finns det vissa aktiviteter som behöver göras för att föreningen ska fungera.


Fungerar inte ljudet? Ladda ner filen här...


Om man tittar på ett kalenderår kan verksamhetsåret se ut på följande sätt:

Januari


* Bokslut

* Ansökan av aktivitetsbidrag, hyresbidrag, med mera. Sätt er in i kommunala och statliga bidragsformer.

* Rapporteringar. Både kommuner och riksorganisationer vill ha in rapporter om verksamhet och medlemmar.


Februari-mars


* Styrelsemöten inför årsmötet. Fastställ förslag till årsmöteshandlingar.

* Kalla till årsmöte

Mars-april


* Årsmöte

Juni


* Ansökan av aktivitetsbidrag

November-december


* Insamling och sammanställning av aktivitetslistor (närvarolistor) och medlemslistor från verksamhetsgrupper

Under året bör man dessutom planera in styrelsemöten med jämna mellanrum. Det är då också praktiskt att kunna redovisa ekonomi i form av kvartalsrapporter, medlems- och aktivitets-rapporter. Om man på detta sätt följer verksamheten i föreningen blir styrelsearbetet lättare och faktiskt också roligare.

Starta ljudfil Stäng ljudfil