Ekonomi


Fungerar inte ljudet? Ladda ner filen här...

Föreningsarbete bygger ofta på jakten efter pengar. Tyvärr har begreppet "idéell förening" förlorat i värde. Många är de föreningar som mer eller mindre fungerar som affärsdrivande företag. Detta kräver allt mer av den styrelse som är satt till att ansvar för föreningens utveckling.
Ekonomin kan snabbt bli ett tungt ok att bära för de som saknar erfarenhet av affärsverksamhet.

En idéell förenings ekonomiska verksamhet bör i första hand koncentreras på bidrag, medlemsavgifter och arrangemangsintäkter. Den ekonomiska föreningen har en gång bildats genom en idé om en affärsdrivande verksamhet. Båda föreningsformerna borde genom denna redodling av den ekonomiska verksamheten kunna organiseras och planeras.

De största problemen brukar uppstå när man har anställd personal. Denna personal ska ha lön varje månad och kräver därför extra omtanke i den ekonomiska planeringen. Man bör i styrelsen ha mycket god framförhållning i den ekonomiska planeringen, så att man klarar de åtaganden som anställningar kräver.

Föreningens styrelse bör ha mycket god insikt i de ekonomiska bidrag som finns för den verksamhet man bedriver. Genom dessa kunskaper är det lättare att lägga en budget för verksamhetsåret. Om man dessutom kan göra en likviditetsplanering, eller budgetuppföljning, vet man snabbt när problemen kommer att uppstå.

Adobe PDF: Information för arbetsgivaren Ljudfil Starta ljudfil Stäng ljudfil