Bidragen


Fungerar inte ljudet? Ladda ner filen här...

En av fördelarna med att organisera sig i en förening är att man kan få delar av sin verksamhet finansierad via olika bidrag. Kommun, landsting och stat stimulerar alla föreningsaktiviteter via olika ekonomiska stödformer. Lättast att hitta ekonomiskt stöd har de ungdomsinriktade föreningarna. Alla kommuner och landsting stimulerar ungdomsföreningar genom ekonomiskt stöd till aktiviteter, utbildning och andra satsningar som hyresbidrag och projektverksamhet.

Föreningen behöver pengar för att renovera klubblokalen. Gustav ger tips.

Till projektverksamhet finns det också andra bidragsgivare. Det finns en mängd olika stiftelser och fonder som ger pengar till välgörande ändamål. Här följer lite länkar till de viktigaste bidragsgivarna:

Allmänna Arvsfonden


När någon som dött helt saknar arvingar går det överblivna kapitalet till Allmänna Arvsfonden. Dessa pengar används sedan till att stötta olika välgörande ändamål.
Hemsida: http://www.arvsfonden.se/

Boverket


Om man äger en samlingslokal som behöver renoveras kan statliga Boverket vara ett alternativ.
Hemsida: http://www.boverket.se

Ungdomsstyrelsen


Stöd till ungdomsorganisationer kommer från Ungdomsstyrelsen. De administrerar också medel från Allmänna Arvsfonden.
Hemsida: www.ungdomsstyrelsen.se/

Stiftelsen Framtidens kultur


En stiftelse som delar ut pengar till Kulturaktiviteter. Hemsida: www.framtidenskultur.se

Bidragsansökan


Det finns olika sätt att komma åt de ekonomiska bidragen till föreningen. En del bidrag får man genom att man bara redovisar den verksamhet man har. Kommunerna har t ex ett system för hur föreningarna ska komma åt aktivitetsbidrag, utbildningsbidrag och hyresbidrag. Det kan också bygga på projektansökningar. I kommunen bör man kunna söka bidrag till föreningen i princip till alla nämnder, till exempel Fritidsnämnd, Kulturnämnd eller Byggnadsnämnd. Ta reda på mer fakta om den kommun som föreningen verkar i för att få veta vilka bidragsmöjligheter som finns. Innan man skriver en projektansökan bör man lägga ner mycket tid på planering och diskussioner om vad det är man vill göra. En mall för en projektansökan finns här intill.

Starta ljudfil Stäng ljudfil Adobe