Landstinget


Fungerar inte ljudet? Ladda ner filen här...

Förutom sjukvårdsområdet har också landstingen ansvar för regional utveckling. Detta innebär att ge stöd till organisationer som jobbar över hela landstingsområdet som ofta är ett län. Föreningar som ingår i riksorganisationer kan därför beröras av detta stöd genom de regionala organisationsled som finns på många ställen i form av distrikt, region eller avdelning. Stöden kan gälla allt från ekonomiskt stöd till administration till utbildning och kulturaktiviteter.

Om man i föreningen vill jobba på ett större område än inom en kommun kan det vara bra att ta reda på hur landstinget är organisarat.

Uppgift:

Ta reda på hur ert landsting är organiserat.

Starta ljudfil Stäng ljudfil