Funktionärer


Fungerar inte ljudet? Ladda ner filen här...

Funktionärer
En förening behöver en styrelse som har i uppgift att bevaka medlemmarnas intressen. Det är årsmötet som bestämmer de riktlinjer som styrelsen ska följa fram till nästa årsmöte.


Förutom en styrelse kan man också utse arbetsgrupper där personer utanför styrelsen kan ingå. Här intill finns de viktigaste funktionerna i en styrelse.

Ungdomarna har sitt första möte.

Diskutera:

  1. Har ni andra idéer på hur en förening ska styras?
  2. Vad ser ni för fördelar resp. nackdelar med de ”traditionella rörelserna” när man tittar på hur de är organiserade?
  3. Ser ni några fördelar/nackdelar med de ”nya rörelserna”? 
Starta ljudfil Stäng ljudfil Självtest Word: checklista PDF: Checklista Adobe