Övriga organisationer

Greenpeace
Uppstod i Kanada 1971 som protest mot amerikanska kärnvapenprov i Alaska. På sjuttiotalet inleddes också kampen mot valfångst. På åttiotalet genomfördes de historiska aktionerna mot de franska kärnvapensprängningarna i Polynesien då Greenpeace flaggskepp Rainbow Warrior sänktes av den franska underrättelsetjänsten 1985.

Fungerar inte ljudet? Ladda ner filen här...

Attac
Namnet Attac är en fransk förkortning som på svenska blir Föreningen för beskattning av valutatransaktioner för medborgarnas bästa. Alla Attacs medlemmar har rätt att delta i föreningens riksårsmöte, där ingen medlem kan representera någon annan än sig själv. Attac driver i Sverige frågor för att ge demokratin den överordnade makten över valutamarknader och transnationella bolag. Det finns ett 30-tal lokalgrupper som finns utspridda i landet som främst kommunicerar via Internet och e-post. Attac finns också i 50 länder världen över.
Svenska hemsidan: http://www.attac.se/

Amnesty International
Grundades av den brittiske advokaten Peter Benenson 1961.
Amnesty har mer än 1 miljon medlemmar och regelbundna bidragsgivare i mer än 140 olika länder. I Sverige finns idag ca 59 000 medlemmar och 250 lokala arbetsgrupper. Det finns 18 Amnestydistrikt som är fördelade över landet. Deras arbete och stadgar grundar sig på deklarationen om de mänskliga rättigheterna.
Hemsida: www2.amnesty.se

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
Svenska Freds är en partipolitiskt och religiöst obunden förening för människor som anser att konflikter ska lösas utan våld och att krig ska förebyggas genom samarbete, ekonomiska medel och diplomati. Svenska Freds- bildades 1883 och en av grundarna, KP Arnoldson, fick Nobels fredspris. Svenska Freds har 6000 medlemmar och ett tjugotal lokalföreningar.
Hemsida: www.svenska-freds.s

Spela ljudfil Stäng ljudfil