Starta förening

Starta ljudfil Stäng ljudfil

När man kommit så långt att man vet vilken typ av förening man vill starta kan man sätta igång nybildningsprocessen. Denna process startar med ett nybildningsmöte. På detta möte gör man följande:


Fungerar inte ljudet? Ladda ner filen här...

  1. Tar ett beslut om att bilda föreningen.

  2. Tillsätter en interimstyrelse som får i uppdrag att jobba vidare med föreningsbildandet. Interimsstyrelsens uppgift är att fram till föreningens första riktiga årsmöte ta fram ett förslag till stadgar och se till att föreningen blir registrerad. Organisationsnummer får man genom en ansökan hos Skattemyndignheten på en speciell blankett.

Gustav har ordnat en lokal åt föreningen och kör ett nybildningsmöte.

Uppgift:

Gör en checklista över vad som är viktigt inför föreningsbildandet.

Diskutera:

Presentera era individuella checklistor och diskutera vilka rutiner man bör ha inför ett föreningsbildande.

 

PDF: Exempelstadgar word: Exempelstadgar PDF: Nybildning Word: Nybildning Adobe