Testa själv dina kunskaper
Detta är ett litet självtest som ger dig en viss uppfattning om ditt kunnande då det gäller:
Ungdomsorganisationer
1. När började statsbidrag till ungdomsorganisationerna att diskuteras?
a) 1930-talet
b) 1950-talet
c) 1970-talet
d) 1990-talet

2. Vad heter ungdomsstyrelsens tidning?
a) Ungdom
b) Fritid
c) Brus
d) Ungdomskultur

3. När är man enligt ungdomsstyrelsen ungdomsmedlem?
a) 4-12 år
b) 7-25 år
c) 4-15 år
d) 7-18 år