Ledamot


Fungerar inte ljudet? Ladda ner filen här...

Att vara ledamot är inte ”bara”. Det är viktigt att hitta roller för alla styrelseledamöter. En aktiv förening behöver många arbetsgrupper som kan arbeta självständigt. Det kan då t o m behövas kommittéer med medlemmar även utanför styrelsen.När styrelsen tar beslut på en aktivitet är det viktigt att utse ansvariga personer eller arbetsgrupper som verkställer besluten. Gör man inte det riskerar alla beslut bara bli en sak för protokollet utan synligt resultat.

Diskutera:

  1. Inom vilka området (aktiviteter) kan det vara lämpligt att tillsätta arbetsgrupper?
  2. När kan det vara onödigt att tillsätta arbetsgrupper?
Stäng ljudfil Starta ljudfil