Testa själv dina kunskaper
Detta är ett litet självtest som ger dig en viss uppfattning om ditt kunnande då det gäller:
Revisor
1. Vad innebär begreppet auktoriserad revisor?
a) Utbildad
b) Utbildad och yrkesverksam
c) Godkänd av föreningen
d) Pålitlig person

2. När kan man få ansvarsfrihet?
a) När man väljs in i styrelsen
b) Nä man "bara" är övrig ledamot
c) När styrelsen lämnat rapport för det senaste verksamhetsåret
d) När reviorerna föreslår det


3. Vad är en revisionsberättelse?
a) Ett förslag från styrelsen till revisorerna
b) Ett förslag från revisorerna till styrelsen
c) Revisorerna presentera sig
d) Revisorernas rapport om det senaste verksamhetsåret