Intresseorganisationer

En intresseförening är en förening som är bildad för att ta tillvara på medlemmarnas speciella intressen. Detta kan i och för sig täcka in många föreningar, men under denna rubrik tänker vi närmast på riksorganisationer som vänder sig till speciella målgrupper. Några exempel:

Fungerar inte ljudet? Ladda ner filen här...


Hyresgästföreningen
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Det är Hyresgästföreningen som förhandlar om hyror i hyresfastigheter. Det är då främst det kommunala bostadsbeståndet, den så kallade allmännyttan. Som medlem kan man också få juridisk hjälp med andra frågor som rör boendet. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen.
Hemsida: http://www.hyresgastforeningen.se

Villaägarnas Riksförbund
Alla småhusägare (villor, radhus, fritidshus) har också en intresseorganisation. Villaägarnas Riksförbund jobbar med opinionsarbete, tillhandahåller fri rådgivning och erbjuder medlemsförmåner som kan vara bra för hushållsekonomin. Villaägarna har idag över 340 000 medlemmar.
Hemsida: http://www.villaagarna.se

DHR
De Handikappades Riksförbund är en organisation som är till för människor med rörelsehinder. DHR verkar genom 21 distrikt och ca 200 avdelningar. Den centrala organisationen arbetar med fokus på riksdag, regering och olika myndigheter. Distrikten däremot arbetar gentemot sina respektive landsting. De intressepolitiska frågorna på kommunal nivå drivs av de olika avdelningarna. Det finns också ett antal olika nätverk av medlemmar som driver sin speciella fråga.
Hemsida: www.dhr.se

Stäng ljudfil Spela ljudfil