Årsmöte


Fungerar inte ljudet? Ladda ner filen här...

En förening bör inte bara ha regelbundna möten utan även ett årsmöte. På årsmötet lämnar styrelsen en rapport om vad som hänt under verksamhetsåret och vad man planerat för det kommande. Om sedan medlemmarna godkänt styrelsens insatser kan en ny styrelse väljas för det kommande året. Den nya styrelsen kan naturligtvis bestå av samma personer, men de måste ändå formellt väljas in under årsmötet. Många föreningar och organisationer har gått över till att ha längre perioder mellan årsmötena, till exempel vartannat år, eller till och med vart fjärde. Detta kan vara praktiskt för större organisationer där avståndet mellan medlemmarna spelar en stor roll.

Det är i stadgarna det står hur och när ett årsmöte ska arrangeras. Det är mycket viktigt att följa den proceduren för att alla medlemmar ska känna att föreningen är seriös. Låt därför inte stadgarna ligga gömda i någon låda, utan använd den ofta.

Om medlemmarna inte tycker att arbetet i styrelsen har skötts något vidare kan de med hjälp av stadgarna kräva att styrelsen ska rätta till sina misstag. Detta gör de genom att inte ge styrelsen ansvarsfrihet. Denna punkt skall därför alltid finnas med på en föredragningslista för ett årsmöte. Om årsmötet väljer att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet kan de inte avgå förrän bristerna åtgärdats. Den vanligaste bristen är då ekonomin, som en ny styrelse naturligtvis inte bör ta över från en styrelse som slarvat.

I stadgarna står vad som gäller inför ett årsmöte när det gäller kallelseutskick, viktiga beslutspunkter med mera. Här intill hittar ni en liten checklista.

Starta ljudfil Stäng ljudfil WORD: Checklista PDF: Föredragslista PDF: Checklista Word: Föredragningslista PDF: Stadgar Word: Stadgar