Testa själv dina kunskaper
Detta är ett litet självtest som ger dig en viss uppfattning om ditt kunnande då det gäller:
Funktionärer
1. Vilket av följande ingår i styrelse?
a) Ordförande
b) sekreterare
c) Valberedare
d) Ledamot

2. Vad är en suppleant?
a) En reserv som kallas in om någon är borta
b) En inbjuden gäst
c) En ledamot som fått en extra rösträtt
d) En ledamot som avsagt sig rösträtten

3. En revisor är till för att?
a) Fylla på i styrelsen om någon saknas
b) Kontrollera räkenskaper och annan verksamhet
c) Leta nya kandidater till styrelsen
d) Justera protokoll