Politiska organisationer


Fungerar inte ljudet? Ladda ner filen här...
Även politiska partier är föreningar. Det finns inga regler för hur man bildar ett parti. De kan bildas på samma sätt som andra ideella föreningar.

Ett politiskt parti registreras hos Valmyndigheten. Med ansökan måste vissa handlingar bifogas bland annat stadgar för partiet. Ansökan måste ha kommit in senast den sista februari samma år som valet hålls för att partibeteckningen ska kunna skyddas vid det valet.

Man måste inte registrera partibeteckningen för att beställa valsedlar och ställa upp i val. Det man går miste om ifall man inte registrerar partibeteckningen är att partibeteckningen och partiets kandidatlista inte kan skyddas.

Med registreringen bifogas:

Dagens riksdagspartier är följande:
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet
Centerpartiet
Folkpartiet
Moderaterna
Kristdemokraterna

 

Spela ljudfil Stäng ljudfil Självtest