Kooperativa organisationer

Ett kooperativ drivs ofta som ekonomisk förening och har bildats för att tillgodose medlemmarnas gemensamma ekonomiska, sociala, och kulturella behov. Detta kan t ex vara en gemensam butik, skola, daghem, eller äldreboende.

Fungerar inte ljudet? Ladda ner filen här...

En ekonomisk förening styrs av "lagen om ekonomisk förening" som liknar aktiebolagslagen.

Ett kooperativ kan vara en bra lösning om behovet inte kan tillfredsställas av samhället i övrigt. Här intill hittar ni exempel på kooperativa organisationer.

Exempel

Uppgift:

Gå in på de olika organisationernas hemsidor och ta reda på hur de kooperativa rörelserna fungerar.

Frågor

  1. Vad finns det för fördel/nackdel med storleken på dessa kooperativa organisationer?
  2. Har ni andra exempel på Kooperativa föreningar?
  3. Finns det andra sammanhang där bildandet av kooperativ är en bra organisationsform?

Materialtips

Äldrekooperativ - delaktighet och gemenskap, ISBN 91-7345-144-4.
Stäng ljudfil Spela ljudfil