Testa själv dina kunskaper
Detta är ett litet självtest som ger dig en viss uppfattning om ditt kunnande då det gäller:
Föreningstyper
1. Hur många av den vuxna befolkningen var med i en förening 2000-2001?
a) 500000
b) 2 miljoner
c) 6 miljoner
d) 4 miljoner

2. Vilken av följande är en ekonomisk förening?
a) Vägverket
b) KF
c) Shell
d) Djurgårdens IF

3. Vilken av följande organisationer är inte en facklig organisation?
a) RF
b) LO
c) SAC
d) TCO